ניתוח ראשוני של פרויקט תמ"א 38

שומת נכס בהתאם לתקן שמאות מספר 17.1