ניתוח ראשוני של פרויקט תמ"א 38

המבנה הקיים: כפי שנמסר לי היזמים התקשרו עם הדיירים ביחידות השונות (חנויות ודירות) בבניין ברחוב בלפור 75 , בת ים להריסה ופינוי של הבניין הקיים ובניה בניין חדש שבו בעלי הזכויות הנוכחיים יקבלו יחידות תמורה. בבניין הקיים יש 4 חנויות בשטח עיקרי כולל של כ- 188 מ"ר ו- 8...

שומת נכס בהתאם לתקן שמאות מספר 17.1

נתבקשתי לחוות את דעתי לעניין שווי הנכס הנדון למכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון למועד 31.12.2011, זאת לצורך יישום תקני IFRS בדוחות הכספיים של ———————– בע"מ. שומה זו, המהווה "שומת מקרקעין מקיפה", נערכה בהתאם...