תחומי התמחות

 המשרד עוסק בכל מגוון שירותי שמאות מקרקעין וייעוץ במקרקעין:

– מנויים כמומחים ע"י בתי משפט מחוזיים באזור ת"א והמרכז, בתי משפט ובתי-דין לענייני משפחה.
– הכנת חוות דעת מומחה לבתי משפט על פי בקשת עורכי דין ולקוחות המשרד בענייני משפחה,
– הכנת חוות דעת בענייני הפקעות, ירידות ערך של נכסים בעקבות אישורי תכניות בניין עיר ועוד.
– עריכת שומות, הערכת נכסים מניבים של חברות ציבוריות לפי תקן IFRS ובחינת שומות כאלה עבור חברת – – קסלמן את קסלמן לפני הכללת נתוני השומות בדוחות הכספיים.
– הערכות לבטוחות לאשראי בנקאי.
– הכנת שומות מקוצרות לבנקים למשכנתאות.
– שומות לדווח, השגות וערערים לרשויות המס בעיקר מס שבח.
– עריכת שומות השבחה לוועדות מקומיות.
– "שומות ערר" לעניין היטל השבחה.
– בחינת תכניות איחוד וחלוקה הכוללות טבלאות איזון והכנת חוות דעת לפני התנגדויות לתכניות במידת הצורך.